1

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

KAJ NAM SPOROČA TELO!

Ljubljana, 01.02.2017

Termin delavnice je : pričetek : 13.10.2017 ob 18h  zaključek: 15.10.2017 ob 13h 

Moje telo je tudi moj spomin. V telesu so zbrane vse pozitivne in negativne izkušnje, ki se udejanjajo skozi bolezen, čustva, življenjski stil, skrb za svoje zdravje, prijateljski odnos do sebe, stres, kakor tudi skozi resurse in potenciale, ki jih imamo.

Določene besede, stavki, škodljiva prepričanja, dotiki so lahko sprožilci stresnega odziva, ki puščajo posledice na telesu. Naše telo reagira, ko je nečesa od zunaj preveč ali pa premalo.

S pomočjo eksperimentov bomo povečati zavedanje kako mislimo, kako te misli vplivajo na čustva in telesni odziv in kako se odzivamo. Delavnica ponuja prostor in čas za stik z globokimi čustvi, za reševanje konfliktov, daje možnost stika z viri moči in mirom v sebi, istočasno daje tudi priložnost za osebno rast, ter osebno delo, ki omogoča pozitivno izkušnjo s težkimi temami.

Delavnica bo potekalo izven Ljubljane v manjši turistični kmetiji http://rocnjek.kelih.com/ , v skupini od 14 udeležencev, v okolju, ki nudi mir in prostor za nove izkušnje. Pri delu bomo uporabili različne kreativne medije (narava, glasba, risanje, gib, ipd). Z vajami in ekperimenti bomo poglabljali svoja doživetja in dobivali nove izkušnje s starimi vsebinami.

 Investicija ene delavnice je 200 €/osebo.

Pri rezervaciji in plačilu akontacije 50 eur do 1.9.2017 je cena 175 eur

V ceno ni vključena nastanitev.

Komu je namenjena delavnica:

Vsem, ki ste globoko v sebi prepričani, da ste slabi, nevredni, nepopolni, nekompetentni, nepomembni.

Vsem, ki že imate težave z zdravjem in želite prevzeti odgovornost zase, ter vplivati po svojih najboljših močeh.

Vsem, ki imate kronične bolezni in se bojite, da vam bo dosedanji življenjski slog stanje še poslabšal.

Vsem, ki želite odkriti svoje notranje vzorce in škodljiva prepričanja, ki se kažejo kot panični napadi ali pa vam onemogočajo živeti polno življenje.

 

Upravljanje s stresom - UČINKOVITE DELAVNICE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA ZA VODSTVENE KADRE

Stres in stresu sorodna stanja (problemi, konflikti, frustracije, krize) so glavni faktorji, ki zmanjšujejo kvaliteto posameznikovega življenja in na dolgi rok vpliva na poslabšanje zdravja in na absentizem ali fluktuacijo v podjetju. Pomemben dejavnik stresa je, da je stres stalnica skozi življenje človeka od pradavnine do danes. Razlika, od nekoč do danes, je v trajanju stresne situacije in intenzitete. Skozi zgodovino je bil stres nenaden in kratkotrajen, zato smo evolucijsko zelo dobro opremljeni za te vrste stresa. Sedaj je stres nižje intenzivnosti in dolgotrajen, odziv telesa pa je enak.

Medicinske ugotovitve kažejo, da so nekatere bolezni lahko tudi posledica stresa.  

Bolezen nastopi, če: 

  • obstaja genetsko pogojena ranljivost,

  • nastopi situacija, ki močno presega obrambne moči,

  • posameznik nima na razpolago kompenzacije, zaščite, socialne podpore ali nadomestne razbremenitve,

  • se seštevajo psihosocialni rizični faktorji, ki peljejo v kopičenje negativnih doživljajev,

  • posameznik ustvarja v fantaziji črne scenarije; predvidevanje ogrožujočih dogodkov vodi do trajnega stresa.

Na teh delavnicah se boste srečevali z različnimi tehnikami sproščanja.

Naučili se boste prepoznati telesne simptome stresa v povezavi s čustvi. 

Prepoznali boste, kako si sami ustvarjate stres in kako si pomagati ter posledično spreminjati življenjski slog.

Naučili se boste prepoznati vaše vire moči s katerimi si lahko pomagate kompenzirati, se zaščitite in se razbremenite.

 

Code Lavander - PROGRAM PREPREČEVANJA IZGORELOSTI ZDRAVSTVENEGA OSEBJA

Code Levander je sinonim, ki izhaja iz Kanade in je  namenjen ustavljanju in preprečevanju izgorevanja  zdravstvenega osebja.

Namenjena je zdravnikom kot zaščita pred izgorevanjem na delovnem mestu. Poklic zdravnika spada med pomagajoče poklice zato je izgorevanje na delavnem mestu med največjimi faktorji rizičnosti. Večina zdravnikov se pri svojem delu sooča z odločitvami, ki vplivajo na najvišjo vrednoto in to je življenje. Vsakodnevno izpostavljanje takim situacijam povzroča visok stres.

Izgorevanje na delovnem mestu ni odvisno samo od povečanega obsega dela, vezano je tudi na občutek izgube nadzora nad opravljenim delom, nagradnim sistemom, razpadom vrednost ali nasprotujočimi si vrednotami,ipd. Ob delu se zdravniki lahko soočajo tudi s kotravmatizacijo. Dolgotrajna desenzitizacija čutenja stresa pelje v odtujenost, od sebe, drugih in sveta in v bolezen. Simptomi se lahko kažejo tudi kot velika izčrpanost, splošno neprijetno počutje, motnje spanja, obup, pomanjkanje sočutja, simptomi so tudi vidni v obliki cinizma, prenašanja odgovornosti na druge, povečani občutki krivde, izguba smisla.

Skupina zdravnikom omogoča emocionalno podporo, občutek solidarnosti, učenje relaksacijskih tehnik, prepoznavanje vzorcev in prepričanj, ki posledično povzročajo stres, učenje postavljanja meja pacientom in ostalemu zdravstvenemu osebju, iskanje ponovnega smisla opravljanja poklica zdravnika.

Osebna rast - DELAVNICE ZA OSEBNO RAST

Osebna rast je razvoj, osvetlitev ali opolnomočenje tistih človeških danosti, ki so pridobljene ali prirojene. Med prirojene danosti spadajo temperament, telesna postava, potrebe, nagoni, motivacijski impulzi, instinktivno vedenje, … Med pridobljene pa spadajo kolektivne predstave, zgodovinsko izročilo družine, naroda, osebna zgodovina, vedenje, odnosi, predstave o prihodnosti, …. Pri osebni rasti se odstira življenjski slog, življenjski prostor, vloge, ki jih uporabljamo in igramo, prizori in okoliščine v katerih živimo.

Osebne rasti brez zavedanja telesnosti ni. Pod izrazom telesnost razumemo:

  • telo in gibanje: gibanje telesa, gibanje čustev, misli, …

  • občutki in čustva: čustvo je telesni odziv na dogajanje, ki ga zaznamo ali pa ga imamo v mislih, občutek pa je zaznavanje skozi naše zaznavne poti (senzorne poti); 

  • telesna shema: to so predstave, ki jih imamo o telesu in smo si jih pridobili z  izkušnjami;

  • znanje o telesu: sem sodijo informacije in znanja, ki jih imamo o svojem telesu in so lahko realna oziroma fantazmična;

  • telesni ritem: vse ima svoj ritem, tudi človek, bolezen pa nastane zaradi motnje v ritmu. 

Na teh delavnicah uporabljamo razne kreativne medije (risanje, oblikovanje z glino, gib, glasba, ples, gledališče, hrana, borilne veščine). Preko njih pridemo v stik z  vsebinami, ki so v nas in ki posledično lahko peljejo v razvoj.

 

Kontakt

Delovna terapija in psihoterapija

Tanja Breznik s.p.

Beblerjev trg 7, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 51 373 696

E-mail: tanja.breznik@psihoterapija.si

cialis prezzo farmacia, Comprare Generic Viagra Soft in Farmacia

Misel dneva

Če vem kje sem sedaj, lahko tudi pogledam kje želim biti.

H. Peters

Misel dneva

Človek se od živali loči samo zaradi ustvarjanja umetnosti. Zato so tukaj na spletni strani vse uporabljene slike avtorja Gustava Klinta.