2

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Problem, preobremenjenost, izgorelost

Problem je novo naslala situacija, ki bistveno ne spremeni notranje/psihološko ravnotežje in posameznik zanj ima kapacitete za razrešitev. 

 

Nevarnost nastane takrat, kadar ima posameznik več problemov/dela, za katere ve, da jih posamično lahko reši. Preobremenjenost z delom je verjetno najbolj očiten pokazatelj neskladja med človekom in delom, ki ga opravlja. Posameznik mora opraviti preveč v prekratkem času s premalo resursi. Tu ne gre za naprezanje ob novih izzivih, temveč za pretiravanje, ki sega čez mejo posameznikovih zmožnosti. Pomeni prevelika količina sicer zmogljivega dela (Maslach in Leiter, 2002). V takšnih situacijah se lahko pojavi PANIČNA NAPAD/MOTJNA, ki je nenaden telsni odziv na emocijo strahu. Telesni odziv traja vsaj 10 min in v eni uri ponavadi izzveni. Kaže se naslednji telesni znaki: hitro bitje srca in povečan krvni pritisk, tiščanje v prsih, lahko je občutek dušenja, vrtoglavica, mravljinčenje ali celo drevenelost, lahko se pojavi slabost, siljenje na bruhanje ali pa potenje ter vroče-hladno oblivanje.

Izgorelost je vedno vezana na delovno situacijo. Izgorevanje na delovnem mestu je posledica spreminjajočih se ekonomskih obdobij in nastane, ko se pojavi razkorak med naravo dela in naravo človeka oziroma med tem kaj ljudje so in kaj morajo delati. Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje.

Izgorevanje na delovnem mestu povzroča:

  • Oseba se počuti  preobremenjeno – opraviti mora preveč v acheterdufrance.com prekratkem času s premalo sredstvi. To narašča s hitrejšim delovnim ritmom. Hitrejši tempo pa škoduje kakovosti, krha tvorne delovne odnose, uničuje inovativnost.
  • Oseba nima nadzora nad delom, ki ga opravlja – ljudje potrebujejo  priložnosti, kjer lahko izbirajo in se odločajo, da razmišljajo o poblemih in jih rešujejo, da imajo nekaj vpliva na proces doseganja rezultatov, za katere bodo odgovorni. To se najbolj opazi v razkoraku med odgovornostjo posameznika in njegovim omejevanjem s togo politiko ter strogim nadzorom. Takšen nadzor v posamezniku širi naslednje misli: ne moremo ti zaupati, ne spoštujemo tvoje svobode, nisi preveč bister, tega nisi sposoben narediti sam.
  • Za delo niso nagrajeni – če niso deležni priznanja, je delo, ki ga opravljajo razvrednoteno in s tem tudi oni kot delavci. Delavca se nagrajuje tako z denarno nagrado, kot s pohvalo in priznanjem. Tako se delavec lahko »notranje/intrinzično« nagradi, ker se ob tem zave, da dela nekaj pomembnega in dragocenega za druge in da to delo dobro opravlja.
  • Oseba se sooča  z razpadom skupnosti – odsotnost trdne skupnosti je posledica stanja, ko ljudje izgubijo pozitivno vez z drugimi v delovnem okolju. V povezani skupnosti se ljudje osebnostno razvijajo in s tem delujejo bolj kakovostno. Delijo si hvalo, ugodje, srečo, humor. Včasih izolacija nastane zaradi fizičnega okolja (ljudje so fizično ločeni od drugih), dinamike dela  (preveč dela) ali načina dela (uporaba računalnika).
  • Z njimi ravnajo nepošteno – poštenost na delovnem mestu pomeni, da se ljudem izkazuje spoštovanje in s tem potrjuje njihova samozavest. Zaupanje v organizacijo, ki deluje nepošteno, posameznik izgubi zato, ker to kaže na neiskrenost vodilnega osebja, ki ne spoštuje tega, kdo je. Nepoštenost je najbolj očitna v postopkih ocenjevanja in napredovanja, pogosto pa ljudem tudi pripisujejo krivdo za nekaj, česar niso storili.
  • Opravka imajo z nasprotujočimi si vrednotami – konflikt vrednot nastane tam, kjer so nasprotja med zahtevami v službi in osebnimi načeli. Opravljajo delo, ki se jim zdi neetično ali so v nasprotju z njihovi vrednotami. Ljudje delajo boljše, če verjamejo v tisto kar delajo in če pri tem lahko obdržijo ponos, neoporečnost in samospoštovanje. Machiavellijansko okolje, kjer doseženi cilj opravičuje sredstvo, pripelje do moralnega razkroja.

Kontakt

Delovna terapija in psihoterapija

Tanja Breznik s.p.

Beblerjev trg 7, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 51 373 696

E-mail: tanja.breznik@psihoterapija.si

cialis prezzo farmacia, Comprare Generic Viagra Soft in Farmacia

Misel dneva

Če vem kje sem sedaj, lahko tudi pogledam kje želim biti.

H. Peters

Misel dneva

Človek se od živali loči samo zaradi ustvarjanja umetnosti. Zato so tukaj na spletni strani vse uporabljene slike avtorja Gustava Klinta.