terapije

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Kaj je terapija? 

Terapijo razumemo kot vrsto različnih postopkov, ki razvijajo ali pa ponovno vzpostavijo spretnosti posameznika.

Kaj potem je psihoterapija?

Je znanstvena stroka, ki je trenutno v velikem razvoju, saj smernica, ki je bila ustoličena - dualizem telo in duša - ne velja več. V starogrškem jeziku pomeni zdravljenje duše.

Eden od osnovnih medijev, ki jih psihoterapija uporablja in preko katerega pride do zdravljenja je medčloveški odnos, ki ga ustvarita klient in terapevt. Z dobrim   medčloveškim odnosom v psihoterapiji vplivamo  na več nivojev: emocionalni, telesni/fiziološki, vedenjski, kognitivni, socialni/odnosni, ekološki, kakor tudi  na eksistencialni in duhovni nivo. 

Psihoterapija predstavlja tudi priložnost aktivnega razmišljanja o sebi in življenju nasploh, saj predstavlja  strokovno pomoč pri razumevanju, prepoznavanju in spreminjanju miselnih in čustvenih vzorcev. Poleg tega, da je psihoterapija zelo primerna kot dopolnilna terapija pri psihiatričnem zdravljenju, je tudi odlična za razvoj potencialov osebnosti in pomoč pri svetovanjih v podjetjih.

Kaj je delovna terapija?  

Je znanstvena in rehabilitacijska stroka v zdravstvu, ki uporablja aktivnost kot glavni medij za delo s klienti. Aktivnost razvije spretnost, ki posledično pelje v zdravje in dobro počutje (well being). Delovna terapija je tesno prepletena z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi strokami. Glavni cilj delovne terapije je preko aktivnosti pridi do boljše kvalitete v življenju.

Terapije, ki jih lahko pričakujete:

• integrativna terapija po Petzoldu, 

• terapija z glasbo (kreativni medij je glasba),

• gibalna terapija (kreativni medij je gib, ples, pantomima),

• egostrukturalni ples,

• eko terapija.

 

Kakšno je prvo srečanje v terapiji in kakšno je nadaljevanje?

Prva srečanja v terapiji so namenjena pridobivanju osnovnih informacij o problemu osebe in pridobivanju podatkov o izkušnjah, ki jih je oseba pridobila skozi življenje. Pomembne so tudi informacije o tem, kaj je v življenju dobrega in na katerih področjih je oseba močna.

Na prvem srečanju s klientom sestaviva dogovor o okvirno petih poskusnih terapijah, s pomočjo katerih pridobim boljši vpogled v dinamiko problema in ustvarjanje medsebojnega zaupanja. Na zaključku poskusnih terapij mora priti do skupne odločitve o nadaljevanju oziroma o začetku poglobljenih terapij, pogovoriti pa se je potrebno še o možnih težavah, ki bi lahko nastopile med potekom terapije.

V poskusnem času klienta vzpodbudim k pisanju svojega življenjepisa, v katerem zapiše pomembne stvari iz svojega življenja, na primer: 

• sedanja situacija: bivanje, izobrazba, delo, finance, družina, partnerstvo, prijateljstvo;

• povod za terapevtsko željo: opis težav, opis bolezni in telesnih hib, njihov razvoj, opis zdravil, razne odvisnosti (kemične, nekemične), opis razmer v katerih je klient živel in opis tistih, v katerih živi sedaj, opis bolezni, ki so jih imeli klientovi bližnji sorodniki oziroma družinski člani;

• kakšne izkušnje ima klient s terapijami, katere možnosti razreševanja problemov je že poiskal, kaj mu je dobro delo in kje so njegovi viri moči; na kakšen način naj bi po klientovi meri potekala terapija, kaj naj bi prispevalo k premagovanju ali boljšemu shajanju s problemom ali težavo.

• opis preteklost družine (posameznih članov) v kateri je živel in kaj je bilo pomembnega v življenju njegovih staršev, tudi starih starev; 

Po poskusnih terapijah in dogovoru za nadaljevanje nastopita srednjeročna in dolgoročna terapija (med 20 in 30 zasedanj), kjer je dobra delovna zveza med terapevtom in klientom bistvenega pomena, saj omogoča dobro razreševanje konfliktov, izgradnjo zaupanja na podlagi izkušnje (ne zaupanje na slepo), pokažejo pa se že tudi prva krizna stanja in možne intervencije ter razrešitve. Ta faza se nadaljuje v delovno fazo, ki pa je odvisna od klientove pripravljenosti na srečevanje z lastnim procesom (z odporom, varnostjo, motnjami, stagnacijo) in lahko dolgoročno pelje v osebno rast. V tem času je komunikacija že jasnejša, klient se bolj zaveda svojih potreb in želja in tega, kako jih uresničiti ter dobiva uvide v svojo dinamiko, vse to pa daje možnost za razvoj kreativnosti in potencialov, za boljšo kvaliteto življenja in uporabo se resursov. 

Sklepna faza je namenjena poslavljanju in slovesu. To je čas v katerem se opravi bilanca, slovo in je čas po terapiji. Poslavljanju in slovesu naj bi namenili vsaj 3-6 ur. 

Najtežje vprašanje je: koliko časa bo trajala terapija? Točnega odgovora na to vprašanje ni. Trajanje je odvisno od procesa, ki ga naredi posameznik v določenem času in od življenjskih okoliščin.

Kratkoročne terapije trajajo okvirno 20 ur. V tem času se obravnava simptom.

Srednjeročne terapije trajajo 1 do 2 leti, v tem času smo usmerjeni v kurativo (zmanjševanje bolezni) in paliativo (zmanjševanje bolečine).

Dolgoročne terapije trajajo od 3 do 6 let, v tem času pride do razvoja aktivnega življenjskega sloga in njegove spremembe (profilaksa) ter do osebne rasti.  

Kontakt

Delovna terapija in psihoterapija

Tanja Breznik s.p.

Beblerjev trg 7, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 51 373 696

E-mail: tanja.breznik@psihoterapija.si

cialis prezzo farmacia, Comprare Generic Viagra Soft in Farmacia

Misel dneva

Če vem kje sem sedaj, lahko tudi pogledam kje želim biti.

H. Peters

Misel dneva

Človek se od živali loči samo zaradi ustvarjanja umetnosti. Zato so tukaj na spletni strani vse uporabljene slike avtorja Gustava Klinta.